Asavanant Dental Clinic Logo
Asavanant Dental Clinic
 
Asavanant dental technology
 
ONE-STOP DENTAL TREATMENT CENTRE
irst, it is a One-stop Dental Treatment Centre
   ส่วนแรกเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ให้บริการด้านการรักษาทางทันตกรรมครบวงจร โดยมีห้องทันตกรรมอันสมัย 18 ห้อง และห้องปฏิบัติการทันตกรรมครบวงจรพร้อมผู้เชี่ยวชาญในงานทันตกรรมเป็นผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานเซรามิกหรือครอบฟันและฟันปลอมให้กับลูกค้าเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็น “Dental Art Studio” หรือแกลเลอรี่ด้านทันตกรรมแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังมี Dental Imaging Centre ซึ่งจะดูแลด้านการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทุกชนิดด้วยระบบดิจิตอล รวมถึงการถ่ายภาพ CT Scan ทางทันตกรรมแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดเพิ่มความแม่นยำในการวินิฉัย นอกจากนี้ อาคารหลังใหม่นี้ยังมีห้องผ่าตัดทันตกรรม 2 ห้องซึ่งมีเทคโนโลยีทันสมัยสามารถถ่ายทอดสดการผ่าตัดมายังทุกห้องในบริเวณคลินิก หากผู้ป่วยยินยอมและห้องพักฟื้นอีก 2 ห้อง รวมไปถึงแผนกทันตกรรมสำหรับเด็กที่มีทันตแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านทันตกรรมเด็ก พร้อมมุมพักผ่อนสำหรับเด็กก่อนเตรียมตัวเข้ารับการรักษาอีกด้วย
i-CAT Platinum Dental C.T.

เทคโนโลยีการถ่ายภาพรังสี CAT
scan ที่ได้รับการพัฒนาจาก C.T.
ทางการแพทย์สามารถเก็บข้อมูล
ที่ครอบคลุมฟันและกระดูกขา
กรรไกร ข้อมูลในมิติที่ 3 ที่ได้
จากการถ่ายภาพรังสี C.T. ทำให้
ทันตแพทย์ได้รับข้อมูล...

 
Readmore

Cerec MCXL

เทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในการสร้าง
วัสดุอุดเซรามิกสีคล้ายฟันให้เสร็จ
ในครั้งเดียว โดยการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ CAD/CAM ที่เรียก
ว่า CEREC โดยการถ่ายภาพฟัน
แทนการพิมพ์ปากที่ใช้ทั่วไป และ
การกลึงชิ้นงานเซรามิกให้ได้รูป
ร่างและขนาดที่ทันตแพทย์...

Readmore
 

Intraoral Camera with SiVsion Monitor

เครื่องมือทันตกรรมสมัยใหม่ที่
ช่วยในการตรวจ-วินิจฉัย ทำให้
ทันตแพทย์และผู้ป่วยสามารถมอง
เห็นภาพฟันที่มีปัญหาบนจอภาพ
SiVision ที่ติดอยู่ด้านหน้าเก้าอี้
ทำฟันได้อย่างชัดเจน...

Readmore

VITA Easy Shade

เปลี่ยนเฉดสีฟันอย่างทันใจกับ
ชื่อที่คุณไว้วางใจ...
 
Readmore

Microscope Endodontics

OPMI พิโก้ คือการพัฒนาอย่าง
แท้จริงเพื่อช่วยป้องกันการตึง
เคล็ดของคอและภาวะหลังมี
ปัญหา ทดลองด้วยตัวคุณเอง
แล้วคุณจะรู้ว่าเพียงแค่ใช้กล้อง
จุลทรรศน์อันนี้...
 

Readmore

The LaserSmile™

เชื่อหรือไม่ว่า มนุษย์เรานั้นมี
ความพยายามในการฟอกสีฟัน
มากว่าร้อยปีแล้ว แต่ผลที่ได้กลับ
ไม่เป็นที่พึงพอใจ ด้วยเทคโนโลยี
ในปัจจุบันนี้ เราสามารถการ
ฟอกฟันขาวได้ด้วยการเทคโน
โลยีเลเซอร์ Diode Laser...

Readmore

Zoom! Teeth Whitening

ระบบการฟอกสีฟันที่ให้การรักษา
โดยทันตแพทย์ ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดระบบหนึ่ง จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา คลินิกทันตกรรม
อัศวานันท์ได้เริ่มนำระบบ ZooM!
เข้ามาให้บริการ
...
 

Readmore

Consult PRO Software

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
อธิบายขั้นตอนการรักษาทางทันต
กรรมต่างๆ ในรูปแบบของภาพ
animation สามารถช่วยให้ผู้ป่วย
ได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ของการ
รักษาได้โดยง่าย...
 

Readmore


YZ-Zirconia Crown (First in ASIA)

วัสดุเซรามิกสำหรับผลิต เซอร์โคเนีย

Readmore

Virtual Reality I – glasses

เทคโนโลยีล่าสุดในการเห็นภาพ
จริงขณะทำการรักษาช่วยให้ผู้
ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและลดความ
รู้สึกของการถูกคุกคามเมื่อนั่งบน
เก้าอี้ทำฟันลงเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า
i – glasses...

Readmore

Digital X-rays

ดิจิตอลเทคโนโลยีได้เปลี่ยน
แปลงมุมมองของเราที่มีต่อโลก
ใบนี้ และสำหรับทันตแพทย์นั้น
มันช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราต่อ
การทำ X-rays! ด้วยเทคโนโลยี
การ X-rays แบบดิจิตอล...

Readmore
 
 
 
 
 ชมวิดีโอผลตอบรับจากผู้ใช้บริการ
คุณบรรหาร
ศิลปอาชา
คุณชาตรี
โสภณพาณิช
คุณกนกรัตน์ วีรานุวัตติ์
ศ.ดร.แพทริค
เฮนรี
 
Asavanant Dental Clinic Live Consultation
International Call
+662 381 8011
+662 391 1842

 

 
หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา    ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อเรา   คำถามที่พบบ่อย   ลิงค์   แผนผังเว็บไซต์
 บริการของเรา  เทคโนโลยีทันตกรรม   ทันตแพทย์   ผลตอบรับจากผู้ใช้บริการ   ศูนย์อบรมทันตกรรม